สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Terms and Conditions

เงื่อนไขการจองสินค้าพรีออเดอร์

1. ทางร้านจะจองสิทธิ์ในการพรีออเดอร์สินค้าให้ 7 วัน หลังจากออกใบจองสินค้า ดังนั้นลูกค้าจึงควรชำระค่ามัดจำ ภายใน 7 วัน หรือตามอายุบิลที่ตกลงกับทางร้านไว้


2. เมื่อสินค้าพรีออเดอร์มาถึง ทางร้านจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดชำระในส่วนที่เหลือหลังหักค่ามัดจำ โดยลูกค้าจะต้องชำระภายใน 10 วัน หรือตามที่ตกลงกับร้านไว้ หากลูกค้าไม่สามารถชำระค่าสินค้าได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


3. ในกรณีค่ายผลิตไม่เสร็จ หรือล่าช้ากว้ากำหนด ทางร้านไม่สามารถคืนเงินมัดจำ และลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้


4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำทุกกรณี ยกเว้น กรณีที่ทางค่ายเป็นผู้ประกาศยกเลิกการผลิตเอง

เงื่อนไขการเคลมสินค้า


1. ลูกค้าต้องแจ้งเคลมสินค้าทันทีเมื่อได้รับสินค้า โดยทางร้านจะให้ระยะเวลาการเคลมหลังจากทางร้านแจ้งยอดชำระ 20 วัน


2. กรณีลูกค้าฝากสินค้าไว้กับทางร้านเกินกว่าระยะเวลาการเคลม ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบสินค้าให้แทนได้ (ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจสอบสินค้าให้แทนสำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้)


3. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้าโดยยึดตามดุลยพินิจของทางร้าน และทางค่าย


4. กรณีสินค้าแตกหัก หรือเสียหาย ทางร้านจะดำเนินการด้วยวิธีดังต่อไปนี้


4.1 กรณีที่ทางร้านมีอะไหล่ หรือมีสินค้าในสต๊อก ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ หรือสินค้าให้ โดยลูกค้าจะต้องส่งอะไหล่หรือสินค้าชิ้นเดิมมาคืนก่อน พร้อมรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นในการส่งอะไหล่ หรือสินค้ามาให้ทางร้านเปลี่ยน (ทางร้านจะรับผิดชอบค่าจัดส่งในการส่งอะไหล่ หรือสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ลูกค้า)


4.2 กรณีเปลี่ยนอะไหล่จากทางค่าย จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากทางค่ายอาจต้องผลิตอะไหล่ชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่


4.3 กรณีที่ทางร้านสามารถดำเนินการซ่อมให้ได้ ทางร้านจะดำเนินการจัดซ่อมสินค้าโดยช่างชำนาญของทางร้าน


4.4 กรณีสินค้าเสียหายเพียงเล็กน้อย ลูกค้าสามารถซ่อมเองได้ โดยสามารถรับคำแนะนำวิธีการซ่อมจากทางร้าน เช่น สินค้าไม่ลงล๊อคข้อต่อตามปกติ พาร์ทบิดงอเสียรูปเสียทรง ข้อต่อหลวม/แน่นเกินไป หรือมีพาร์ทชิ้นงานหลุด ซึ่งการซ่อมเหล่านี้ จะใช้อุปกรณ์แค่ไดร์เป่าผม กาวประเภทต่างๆ หรือกระดาษทราย เป็นต้น


4.5 กรณีที่อะไหล่ หรือสินค้าเสียหายซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางร้าน เช่น รอยถลอกจากโรงงาน ความประณีตในการตกแต่งสี หรือกล่องของสินค้าเป็นรอยขาดเสียหาย ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมทุกกรณี

view